വിളംബര ബൈക്ക് റാലി

വിളംബര ബൈക്ക് റാലി

39 ആമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള വിളംബര ബൈക്ക് റാലി കണ്ണൂർ പ്രഭാത് ജംഗ്‌ഷനിൽ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രകാശ് സാഗറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടി ശ്രീ.ഉണ്ണി കൂവോട് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. സ്വാഗത സംഘം കൺവീനർ ശ്രീ രാഗേഷ് ആയിക്കര സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സമ്മേളന നഗരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സമാപന യോഗം ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന വെൽ ഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രജിത്ത് കണ്ണൂർ നിർവഹിച്ചു. സ്വാഗത സംഘം ട്രഷറർ ശ്രീ സുധർമ്മൻ പെരളശ്ശേരി ചടങ്ങിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech