ബാലുശ്ശേരി മേഖല

ബാലുശ്ശേരി മേഖല

കോഴിക്കോട് ജില്ല ബാലുശ്ശേരി മേഖലാ സമ്മേളനം 23/11/2020 ന് മേഖല പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് കെ.കെ. യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് സജീഷ് മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech