എറണാകുളം ജില്ല , കോതമംഗലം മേഖല ഭാരവാഹികൾ

എറണാകുളം ജില്ല , കോതമംഗലം മേഖല ഭാരവാഹികൾ

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ എറണാകുളം ജില്ല കോതമംഗലം മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നവംബർ 9-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ഓൺലൈനായി മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.സാജു റോസ് ജോർജ്ജിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ.ഷാജോ ആലുക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech