പറവൂർ മേഖല

പറവൂർ മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ എറണാകുളം ജില്ലാ പറവൂർ മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഡിസംബർ 1-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് പറവൂർ വ്യാപാരഭവൻ മിനി ഹാളിൽ വച്ച് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.സുനിൽകുമാർ ,ആർ ന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ.ഷാജോ ആലുക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech