AKPA - തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ജോസഫ് ചെറിയാൻ അനുസ്മരണം.

AKPA - തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ജോസഫ് ചെറിയാൻ അനുസ്മരണം.

AKPA - തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ജോസഫ് ചെറിയാൻ അനുസ്മരണം. സീനിയർ അംഗം പി എ വിൽസൺ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech