കൊല്ലം ജില്ല സമ്മേളനം

കൊല്ലം ജില്ല സമ്മേളനം

ആൾ കേരളാ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ 36-ാം കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സരസ്വതി ഹാളിൽ നടന്നു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ്. മൻസൂർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച സമ്മേളനം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.എ.അജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech