പത്തനംതിട്ട ജില്ല , മല്ലപ്പള്ളി മേഖല

പത്തനംതിട്ട ജില്ല , മല്ലപ്പള്ളി മേഖല

ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ മല്ലപ്പള്ളി മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നവംബർ 27-ാം തീയതി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് സാജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ.പ്രദീപ്‌ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech