എറണാകുളം സിറ്റി മേഖല

എറണാകുളം സിറ്റി മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ എറണാകുളം ജില്ലാ സിറ്റി മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഡിസംബർ 5-ാം തീയതി ശനിയാഴ് വൈകിട്ട് 4.30 മണിക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.അനിൽ നാദത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ.ഷാജോ ആലുക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech