മലപ്പുറം ജില്ല , കൊണ്ടോട്ടി മേഖല

മലപ്പുറം ജില്ല , കൊണ്ടോട്ടി മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ല കൊണ്ടോട്ടി മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 20-11-2020ന് മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് മുബാറക് ഫോട്ടോ സ്പോട്ടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് യൂസഫ് കാസിനോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech