മലപ്പുറം ജില്ല , പെരിന്തൽമണ്ണ മേഖല ഭാരവാഹികൾ

മലപ്പുറം ജില്ല , പെരിന്തൽമണ്ണ മേഖല ഭാരവാഹികൾ

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ല പെരിന്തൽമണ്ണ മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 12-11-2020ന് മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് നൗഷാദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് യൂസഫ് കാസിനോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു... തുടർന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2 മേഖലയായി വിഭജിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ മേഖല, അങ്ങാടിപ്പുറം മേഖല

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech