എറണാകുളം ജില്ല , പാലാരിവട്ടം മേഖല ഭാരവാഹികൾ

എറണാകുളം ജില്ല , പാലാരിവട്ടം മേഖല ഭാരവാഹികൾ

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാലാരിവട്ടം മേഖലയുടെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 3.11.2020 ൽ നടന്നു . മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ഐശ്വര്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ഷാജോ ആലുക്കൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech