എറണാകുളം ജില്ല , കൊച്ചി മേഖല ഭാരവാഹികൾ

എറണാകുളം ജില്ല , കൊച്ചി മേഖല ഭാരവാഹികൾ

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എറണാകുളം ജില്ല കൊച്ചി മേഖല പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 27.10.2020 ന് നടന്നു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ റസാഖ് എം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ഷാജോ ആലുക്കൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech