32nd Annual Conference, Kannur

32nd Annual Conference, Kannur

A K P A മുപ്പത്തിരണ്ടാം സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കണ്ണൂരിൽ ബഹു. പീ സി ജോർജ് M.L.A. ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech