ഗുരുവായൂർ പരാതി

ഗുരുവായൂർ പരാതി

ഗുരുവായൂരിലെ വിവാഹ ഫോട്ടോ, വിഡിയോ എടുക്കുന്നതിനു ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടും സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിയുടെ നിവേദനം തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ കെ. ബി. മോഹൻദാസിന് കൈമാറി...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech