വയനാട് ജില്ല , ബത്തേരി മേഖല

വയനാട് ജില്ല , ബത്തേരി മേഖല

എ. കെ. പി. എ. വയനാട് ജില്ല ബത്തേരി 16-11-2020 ന് ബത്തേരി ലയൺസ് ഹാളിൽ വെച്ച് പ്രസിഡന്റ് ബൽരാജ് കെ. മധുവിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ബത്തേരി മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു. ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് വി. വി രാജു ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech