വയനാട് ജില്ല , പുൽപ്പള്ളി മേഖല

വയനാട് ജില്ല , പുൽപ്പള്ളി മേഖല

എ. കെ. പി. എ. വയനാട് ജില്ല പുൽപ്പള്ളി 20-11-2020ന് പുൽപ്പള്ളി നീറാന്താനത്ത് കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ച് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഇ.ടി ടോമിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു. ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് വി. വി രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech