വടക്കാഞ്ചേരി മേഖല

വടക്കാഞ്ചേരി മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ല വടക്കാഞ്ചേരി മേഖല പ്രതിനിധി സമ്മേളനം വടക്കാഞ്ചേരി ജയശ്രീ ഹാളിൽ വച്ചു പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ ഷാജിലെൻസ്മെൻ ന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ ജെനീഷ് പാമ്പൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech