എറണാകുളം ജില്ല , തൃപ്പൂണിത്തുറ മുളന്തുരുത്തി മേഖല

എറണാകുളം ജില്ല , തൃപ്പൂണിത്തുറ മുളന്തുരുത്തി മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ എറണാകുളം ജില്ല തൃപ്പൂണിത്തുറ മുളന്തുരുത്തി - മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നവംബർ 29-ാം തീയതി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് വാട്സ്ആപ്പിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.കുട്ടൻ ഇഞ്ചക്കലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ.ഷാജോ ആലുക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech