കൊയിലാണ്ടി മേഖല

കൊയിലാണ്ടി മേഖല

കൊയിലാണ്ടി മേഖല പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നവംബർ 22 ഞായറാഴ്ച ദിശ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റ് വസന്തിൻ്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സജീഷ് മണി ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech