എറണാകുളം ജില്ല , അങ്കമാലി മേഖല

എറണാകുളം ജില്ല , അങ്കമാലി മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ എറണാകുളം ജില്ലാ അങ്കമാലി മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നവംബർ 20-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് അങ്കമാലി സുബോധന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. ജിജോ മാത്യുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ.റോണി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech