എറണാകുളം ജില്ല , പിറവം മേഖല

എറണാകുളം ജില്ല , പിറവം മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ എറണാകുളം ജില്ലാ പിറവം മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നവംബർ 27-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് പാമ്പാക്കുട ഹാളിൽ വെച്ച് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.ജോർജ് വി.ജെ യുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പാമ്പാക്കുട വ്യാപാരഭവൻ ഹാളിൽ വച്ച് ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ.ഷാജോ ആലുക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech