എറണാകുളം ജില്ല , കോലഞ്ചേരി മേഖല

എറണാകുളം ജില്ല , കോലഞ്ചേരി മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ എറണാകുളം ജില്ലാ കോലഞ്ചേരി മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നവംബർ 17-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് കരിമുകൾ വ്യാപാരഭവൻ ഹാളിൽ വെച്ച് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. അജയകുമാർ എൻ. വിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ.ഷാജോ ആലുക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech