മലപ്പുറം ജില്ല , മലപ്പുറം മേഖല

മലപ്പുറം ജില്ല , മലപ്പുറം മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ല മലപ്പുറം മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 11-11-2020ന് മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് കെ.എം അലവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് യൂസഫ് കാസിനോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech