എറണാകുളം ജില്ല ,മൂവാറ്റുപുഴ മേഖല

എറണാകുളം ജില്ല ,മൂവാറ്റുപുഴ മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ എറണാകുളം ജില്ല മൂവാറ്റുപുഴ മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നവംബർ 13-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് വാഴക്കുളം ജ്വാല ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ .ടോമി സാഗയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ.ഷാജോ ആലുക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech