എറണാകുളം ജില്ല , ആലുവ മേഖല ഭാരവാഹികൾ

എറണാകുളം ജില്ല , ആലുവ മേഖല ഭാരവാഹികൾ

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ എറണാകുളം ജില്ല ആലുവ മേഖലാ സമ്മേളനം നവംബർ 10-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ആലുവ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റോറൻറ് ഹാളിൽ വെച്ച് മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. ശരത് എസ് പിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ.ഷാജോ ആലുക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech