മലപ്പുറം ജില്ല , കോട്ടയ്ക്കൽ മേഖല ഭാരവാഹികൾ

മലപ്പുറം ജില്ല , കോട്ടയ്ക്കൽ മേഖല ഭാരവാഹികൾ

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ല കോട്ടക്കൽ മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 06-11-2020ന് മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് മമ്മുട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് യൂസഫ് കാസിനോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech