പാലക്കാട് ജില്ല , ഒറ്റപ്പാലം മേഖല ഭാരവാഹികൾ

പാലക്കാട് ജില്ല , ഒറ്റപ്പാലം മേഖല ഭാരവാഹികൾ

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ല ഒറ്റപ്പാലം മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 03/11/2020 ചൊവ്വാഴ്ച മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് സുരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് ഷാജി ദർശന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech