പാലക്കാട് ജില്ല , ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖല ഭാരവാഹികൾ

പാലക്കാട് ജില്ല , ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖല ഭാരവാഹികൾ

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ല ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖലാ സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ 27 ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഓൺലൈനിൽ നടന്നു മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് രാജീവ് ശ്രീചിത്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ ഷാജി ദർശന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech