കോട്ടയം ജില്ലാ നേത്യത്യ പരിശീലന ക്ലാസ്

കോട്ടയം ജില്ലാ നേത്യത്യ പരിശീലന ക്ലാസ്

കോട്ടയം ജില്ലാ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്ലാസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ഗിരിഷ് പട്ടാമ്പി ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി K. A അജീഷ് , സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ സന്തോഷ് ഫോട്ടോ വേൾഡ് , സൈമൺ ജോൺ എന്നിവരും ജില്ലാ ഭാരവാഹികളും സമീപം

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech